Geschiedenis

Oprichtingsbericht 1921

Op 1 maart 1921 is de ‘Protestantsche Begrafenisch Vereeniging voor Leimuiden en Rijnzaterwoude en Omstreken’ opgericht. “34 Personen hadden zich naar de Chr. School begeven”, aldus de eerste nog bewaarde notulen. Van het 9-koppig bestuur (5 uit Leimuiden en 4 uit Rijnsaterwoude) werd de heer P. Rietdijk aangesteld als voorzitter, dhr. K.A. Wesselius secretaris en dhr. C.A. Blaazer penningmeester.

Er werd gestart met het werven van leden; er ging een verzoek uit om bijdrage te leveren voor werkkapitaal; een lening werd afgesloten en er werden aandelen uitgegeven. Zo kon al snel een lijkkoets ad fl. 1150,10 worden aangeschaft, alsmede tuigen voor de paarden, jassen, hoeden en handschoenen voor de dragers. Het eerste reglement werd opgesteld.
De contributie werd aan huis opgehaald. En ieder overlijden werd huis aan huis gemeld door de ‘aanzegger’.

Begrafenisstoet met koets onderweg

De huidige auto, een Mercedes Benz is in 2014 in gebruik genomen.
De jaarlijkse ledenvergadering wordt nog steeds bij toerbeurt in Leimuiden of Rijnsaterwoude gehouden.